Политика за поверителност

„СЪН ПАРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, ЕИК 202988139, със седалище и адрес на управление в България, 1404 София, ул. “Костина” №1, оперира уебсайта на Nomad Creative https://nomadcreative.bg (наричан накратко „Услугата“ или „Уебсайта“).

С настоящата Политика за поверителност ви информира за политиките и практиките, които прилагаме при събирането, обработването и съхраняването на личните ви данни, както и за правата, които имате във връзка със събраните от нас данни. Тези политики и практики се отнасят както за данни, събирани от вас чрез Уебсайта, така и чрез формуляри за регистрация, попълнени лично от вас или от ваш представител, чрез имейл кореспонденция, при сключване на договор или чрез други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

 

Определения

Администратор на лични данни

Администратор на данни означава физическото или юридическото лице, което (самостоятелно или съвместно, или заедно с други лица) определя целите и средствата за обработването на лични данни.

За целите на настоящата Политика за поверителност Администратор на личните данни е „СЪН ПАРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД .

Обработващи личните данни (Доставчици на услуги)

Обработващ данни (или доставчик на услуги) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на администратора на лични данни. Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно вашите данни.

Услуга

Услуга означава уебсайтът, който се намира на следния адрес https://nomadcreative.bg/,  управляван от  „СЪН ПАРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД

 

Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство) от уебсайтове, които посещавате. Те се използват, за да могат уебсайтовете да работят или да работят по-ефективно, както и да предоставят информация на собствениците на уебсайта.

Администратор на лични данни

Администратор на данни означава физическото или юридическото лице, което (самостоятелно или съвместно, или заедно с други лица) определя целите, за които и начина, по който всяка лична информация се обработва или трябва да се обработва.

За целите на настоящата Политика за поверителност ние сме Администратор на личните данни.

Обработващи личните данни (Доставчици на услуги)

Обработващ данни (или доставчик на услуги) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на администратора на лични данни. Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно вашите данни.

Субект на данните (или потребител)

Субект на данни е всяко физическо лице, което използва нашата Услуга и е субект на Лични данни.

Събиране и използване на лични данни

Ние събираме различни видове лични данни, които използваме за различни цели, за да можем да извършим и да подобрим Услугата, която ви предоставяме.

Видове събирани лични данни

ЛИЧНИ ДАННИ

При използването на нашата Услуга може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка или за идентификация („Лични данни“). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • имейл адрес
 • лично име, презиме и фамилия
 • телефонен номер
 • адрес, държава, град, пощенски код
 • бисквитки и данни за потреблението

Можем да използваме вашите лични данни, за да се свържем с вас  и да ви изпратим бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да ви интересува. Можете да се откажете да получавате някое  или всички съобщения от нас, като следвате връзката за отписване или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме.

ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ

Можем също така да събираме информация за начина на достъп и използване на Услугата („Данни за потребление“). Тези Данни за потреблението могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, час и дата на посещението ви, време, прекарано на тези страници, уникално идентификатори на устройства и други диагностични данни.

ДАННИ ОТ ПРОСЛЕДЯВАЩИ БИСКВИТКИ

Използваме бисквитки и други проследяващи технологии, за да проследим активността във връзка с използването на Услугата ни и запазваме чрез тях определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използват се и други технологии за проследяване, като паяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализиране на нашата Услуга.

Можете да укажете на браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога да се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемете бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери за бисквитки, които използваме:

 • Сесийни бисквитки. Използваме сесийни бисквитки за целите на управляване на нашата Услуга.
 • Бисквитки за предпочитания. Използваме бисквитки за предпочитания, за да запомним вашите предпочитания и настройки.
 • Бисквитки за сигурност. Използваме бисквитките за сигурност за целите на осигуряване на сигурността на Услугата.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ

Ние можем да събираме и обработваме информация за вас, която сами сте ни предоставили. Например, когато споделяте мнението си или когато отговаряте на нашите промоции, участвате в нашите кампании, регистрирате се за получаване на информационен бюлетин или маркетингова информация, запитва ни за нашите услуги или участвате в читателски форум или анкета.

Обработване на личните данни

Ние използваме събраните лични данни за различни цели:

 • предоставяне и поддържане на Услугата; 
 • уведомление при промени в Услугата;
 • използване на интерактивни елементи от нашите Услуги, когато желаете;
 • осигуряване на клиентска поддръжка;
 • анализиране на информацията с цел подобряване на Услугата;
 • наблюдение върху използването на Услугата;
 • идентифициране, предотвратяване или отстраняване на технически проблеми.

Също така, за да ви изпращаме новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, подобни на тези, които вече сте закупили или към които сте проявили интерес, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация.

За да анализираме резултатите от нашите маркетингови дейности и измерим ефективността и уместността на нашите кампании.

Правни основания за обработване на данните

Ние събираме и обработваме вашите лични данни само и доколкото е приложимо поне едно от следните правни основания:

 • за изпълнение на сключен с вас договор;
 • вашето съгласие за обработване на данните за една или повече цели;
 • имаме легитимен интерес от събиране на данните, освен когато вашите интереси или основните права и свободи имат преимущество;
 • за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо нас.

Съхранение на данни

Ние съхраняваме данните толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност, и само до степента, необходима за предоставяне на Услугата. Ние също така може да съхраняваме данни в обобщен и анонимизиран вид, така че те да не се считат за лични по смисъла на действащото законодателството.

Ние съхраняваме и Данните за потреблението за вътрешни анализи. Данните за потреблението обикновено се запазват за по-кратък период от време с изключение на случаите, когато тези данни се използват за подобряване на сигурността или на функционалността на нашата Услуга или ние сме задължени по закон да съхраняваме тези данни за по-дълъг период, но при всяко положение не повече от 3 години.

Категория получатели на данни

Ние обработваме и съхраняваме данните, включително личните данни, в България. Личните ви данни се обработват от наши служители, изпълнители или обработващи личните данни, сред които по-специално са доставчици на облачни услуги в областта на хостинга, съхранението на файлове, CRM и eMail услугите. 

Ние прилагаме всички разумно необходими мерки, за да гарантираме сигурността на вашите данни. Ние не предаваме вашите данни на трети страни, освен ако не е осигурен адекватен контрол, включително сигурността на вашите лични данни и друга информация.

Разкриване на данни

При определени обстоятелства може да се наложи да разкрием ваши данни, ако това се изисква по закон или в отговор на законосъобразни искания от държавни органи (например съд или държавна агенция). Също така, можем да разкрием информация, която сте ни предоставили с цел да я споделим с обществеността, така например когато сте публикували коментар или сте ни изпратили вашето мнение.

Сигурност на личните данни

Сигурността на вашите лични данни е важна за нас, но за съжаление никой метод за предаване през интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Като субект на данните имате право да бъде информирани, право на достъп до личните ви данни, право на коригиране, изтриване, възражение или ограничаване на използването на личните ви данни. В случай че решите да упражните някое от своите права, ние ще ви отговорим в 1- месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. Моля, обърнете внимание, че можем да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на подобни искания от ваша страна.

Правото на достъп, актуализиране или заличаване на вашите лични данни, с които разполагаме. Когато е възможно, можете да получите достъп, да актуализирате или да поискате изтриване на личните си данни директно в секцията за настройки на вашия акаунт. Ако не можете да извършите тези действия сами, моля, свържете се с нас, за да ви съдействаме на следния имейл: office@nomadcreative.bg.

Право на коригиране. Имате право да поискате коригиране на информацията, която се отнася до вас, ако е неточна или непълна.

Правото на възражение. Имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни, което се основава на легитимен интерес или е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, в случай че такива са ни предоставени, включително профилиране, основаващо се на тези основания.

Право на ограничаване на обработването. Имате право да поискате да ограничим обработката на личните ви данни. Например, оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни.

Правото на преносимост на данните. Имате право да получите копие от информацията, с която разполагаме за вас, в структуриран, машинно четим и често използван формат.

Право на оттегляне на съгласието. Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време за случаите, в които разчитаме на вашето съгласие за обработването на личните ви данни.

Право на изтриване. Ако искате да бъдете информирани какви лични данни обработваме и съхраняваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас.

По отношение на бисквитките, които използваме за събиране на информация, всички популярни браузъри ви позволяват да промените настройките на бисквитките и да деактивирате бисквитките. Обикновено можете да намерите тези настройки в менюто „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър. Следните връзки могат да ви помогнат да намерите повече информация за тези настройки или можете да използвате бутона „Помощ“ в менютата на вашия браузър. За повече подробности:

 • Cookie settings in Internet Explorer
 • Cookie settings in Firefox
 • Cookie settings in Chrome
 • Cookie settings in Safari web
 • iOS

Имате право да подадете жалба до органа за защита на личните данни, ако смятате че вашите лични данни се събират или обработват незаконосъобразно. Органът за защита на личните данни, компетентен за Република България, е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), с която може да се свържете по следните начини на адрес: София 1592, проф. „Цветан Лазаров“ № 2, факс: 02 915 35 25, имейл: kzld@cpdp.bg

Доставчици на услуги

Можем да използваме трети страни – юридически или физически лица, за да улесним предоставянето на нашата Услуга („Доставчици на услуги“), които да предоставят Услугата от наше име, да извършат услуги, свързани Услугите, които предоставяме, или да ни помогнат да анализираме как се използва нашата услуга.

Тези трети страни имат достъп до личните ви данни само за изпълнение на тези задачи от наше име и се задължават да не ги разкриват или използват за други цели.

Анализи

Може да използваме трети страни – Доставчици на услуги, за да контролираме и анализираме използването на Услугите си.

Google Analytics

Google Analytics е услуга за уебанализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайтове. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата Услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.
Можете да се откажете от предоставяне на активността си в Услугата на разположение на Google Analytics, като инсталирате добавката за браузър за отказване от Google Analytics. Добавката не позволява JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя информация с Google Analytics за дейността ви при посещенията.
За повече информация, свързана с практиките за поверителност на Google, посетете страницата с Условията за поверителност на Google на следния адрес:
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Промени в нашата Политика за поверителност

Може да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време, като Политиката за поверителност е актуална към датата, посочена в началото. 

Препоръчваме ви да преглеждате настоящата Политика за поверителност периодично за промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато бъдат публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате каквито и да било въпроси във връзка с настоящата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас на следния имейл: 

на следния имейл: office@nomadcreative.bg

wpChatIcon